علامه حلی5

ُسازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، دبیرستان دوره اول علامه حلی5 تهران
ما این جاییم...
علامه حلی5

سمپادی‌های علامه حلی۵ تهران

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

تقویم میلادی

۲۷ مطلب با موضوع «(دوره ۸) :: ریاضی» ثبت شده است

تدریس مجازی ریاضی نهم استاد زارع- قسمت چهاردهم

فصل پنجم – عبارت‌های جبری – قسمت دوم

 

می‌توانید این بخش را از لینک زیر در وبگاه ریاضی مشاهده نمایید.

 

آموزش مجازی ریاضی نهم

۱ نظر ۰۱ خرداد ۹۹ ، ۱۸:۱۳
صدرا سلطانی

تدریس مجازی ریاضی نهم استاد زارع- قسمت سیزدهم

فصل پنجم – عبارت‌های جبری – قسمت اول

 

می‌توانید این بخش را از لینک زیر در وبگاه ریاضی مشاهده نمایید.

 

تا روز سه‌شنبه 30 اردی‌بهشت فرصت دارید تکالیف این قسمت را ارسال نمایید.

 

آموزش مجازی ریاضی نهم

۳ نظر ۲۸ ارديبهشت ۹۹ ، ۱۷:۵۰
صدرا سلطانی

تدریس مجازی ریاضی نهم

استاد شیخ‌عطار

قسمت 7- فصل عبارت‌های گویا

۰ نظر ۲۱ ارديبهشت ۹۹ ، ۲۲:۱۷
صدرا سلطانی

تدریس مجازی ریاضی نهم استاد زارع- قسمت دوازدهم

فصل هفتم – عبارت‌های گویا – قسمت چهارم

 

می‌توانید این بخش را از لینک زیر در وبگاه ریاضی مشاهده نمایید.

 

آموزش مجازی ریاضی نهم

۰ نظر ۱۳ ارديبهشت ۹۹ ، ۱۵:۵۸
صدرا سلطانی

تدریس مجازی ریاضی نهم استاد زارع- قسمت یازدهم

فصل هفتم – عبارت‌های گویا – قسمت سوم

 

تمرین‌های این قسمت را تا روز دوشنبه 8 اردی‌بهشت، فرصت دارید به ایمیل استاد ارسال نمایید.

 

می‌توانید این بخش را از لینک زیر در وبگاه ریاضی مشاهده نمایید.

 

 

آموزش مجازی ریاضی نهم

۰ نظر ۰۶ ارديبهشت ۹۹ ، ۱۴:۰۰
صدرا سلطانی

تدریس مجازی ریاضی نهم

استاد شیخ‌عطار

قسمت6- حل تمارین معادله خط

۰ نظر ۰۱ ارديبهشت ۹۹ ، ۱۹:۰۹
صدرا سلطانی

تدریس مجازی ریاضی نهم استاد زارع- قسمت دهم

فصل هفتم – عبارت‌های گویا – قسمت دوم

 

می‌توانید این بخش را از لینک زیر در وبگاه ریاضی مشاهده نمایید.

 

 

آموزش مجازی ریاضی نهم

۰ نظر ۳۱ فروردين ۹۹ ، ۲۲:۳۱
صدرا سلطانی

تدریس مجازی ریاضی نهم استاد زارع- قسمت نهم

فصل هفتم – عبارت‌های گویا – قسمت اول

 

تمرین‌های این قسمت را تا روز شنبه فرصت دارید به ایمیل استاد ارسال نمایید.

 

می‌توانید این بخش را از لینک زیر در وبگاه ریاضی مشاهده نمایید.

 

 

آموزش مجازی ریاضی نهم

۰ نظر ۲۸ فروردين ۹۹ ، ۱۶:۵۷
صدرا سلطانی

تدریس مجازی ریاضی نهم استاد زارع- قسمت هشتم

فصل ششم – خط و معادله‌های خطی – قسمت چهارم

 

می‌توانید این بخش را از لینک زیر در وبگاه ریاضی مشاهده نمایید.

 

 

آموزش مجازی ریاضی نهم

۱ نظر ۲۶ فروردين ۹۹ ، ۱۳:۱۱
صدرا سلطانی

دانش‌آموزان عزیز پایه نهم- استاد شیخ‌عطار

 

تکلیف:

مسائل زیر از فصل 6 کتاب انار:
13، 16، 19، 20، 22، 23، 24، 35، 38

 

تا روز چهارشنبه 27 فروردین حل کنید و در کوئرا بفرستید...

 

لینک تمرین در کوئرا

۰ نظر ۲۴ فروردين ۹۹ ، ۱۹:۰۴
صدرا سلطانی

تدریس مجازی ریاضی نهم

استاد شیخ‌عطار

قسمت5- مبحث معادله خط

۱ نظر ۲۳ فروردين ۹۹ ، ۱۵:۱۶
صدرا سلطانی

تدریس مجازی ریاضی نهم استاد زارع- قسمت هفتم

فصل ششم – خط و معادله‌های خطی – قسمت سوم

 

می‌توانید این بخش را از لینک زیر در وبگاه ریاضی مشاهده نمایید.

 

در ضمن تا پایان روز دوشنبه 25 فروردین فرصت دارید، تکالیف این قسمت را به استاد ارسال نمایید.

 

آموزش مجازی ریاضی نهم

۰ نظر ۲۳ فروردين ۹۹ ، ۱۲:۰۸
صدرا سلطانی

تدریس مجازی ریاضی نهم استاد زارع- قسمت ششم

فصل ششم – خط و معادله‌های خطی – قسمت دوم

 

می‌توانید این بخش را از لینک زیر در وبگاه ریاضی مشاهده نمایید.

 

آموزش مجازی ریاضی نهم

۰ نظر ۲۱ فروردين ۹۹ ، ۱۴:۳۴
صدرا سلطانی

تدریس مجازی ریاضی نهم استاد زارع- قسمت پنجم

فصل ششم – خط و معادله‌های خطی – قسمت اول

 

می‌توانید این بخش را از لینک زیر در وبگاه ریاضی مشاهده نمایید.

 

آموزش مجازی ریاضی نهم

 

برای حل و ارسال تمارین این قسمت به ایمیل استاد، تا پایان دوشنبه 18 فروردین فرصت دارید...

۰ نظر ۱۶ فروردين ۹۹ ، ۱۹:۲۸
صدرا سلطانی

سلام

تدریس مجازی ریاضی نهم استاد زارع- قسمت چهارم

فصل هشتم- حجم و مساحت قسمت چهارم

 

می‌توانید این بخش را از لینک زیر در وبگاه ریاضی مشاهده نمایید.

 

آموزش مجازی ریاضی نهم

۰ نظر ۰۹ فروردين ۹۹ ، ۱۶:۵۳
صدرا سلطانی