علامه حلی5

ُسازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، دبیرستان دوره اول علامه حلی5 تهران
ما این جاییم...
علامه حلی5

سمپادی‌های علامه حلی۵ تهران

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

تقویم میلادی

سامانه تکالیف و آزمون کوییز24


لینک کلاس‌های آنلاین هنر- سال 02-1401

لینک کلاس‌های آنلاین زبان- سال 02-1401

لینک کلاس‌های آنلاین پژوهشی- سال 02-1401


لینک کلاس‌های آنلاین پایه هفتم

لینک کلاس‌های آنلاین پایه هشتم

لینک کلاس‌های آنلاین پایه نهم

 

ساعت زنگ‌ها در کلاس‌های آنلاین:

زنگ1: 08:00 تا 09:00

زنگ2: 09:20 تا 10:20

زنگ3: 10:40 تا 11:40

زنگ4: 12:00 تا 13:00

 

 

👈 نام کاربری و رمز عبور:
در ابتدا "َحلی5" با حروف انگلیسی و بعد کدملی‌تان وارد نمایید مانند مثال زیر

 

helli50023456789