علامه حلی5

ُسازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، دبیرستان دوره اول علامه حلی5 تهران
ما این جاییم...
علامه حلی5

سمپادی‌های علامه حلی۵ تهران

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

تقویم میلادی

۹ مطلب توسط «علی پیشگرد» ثبت شده است

از طریق لینک‌های زیر میتوانید کد سوالات تمرین را مشاهده کنید.

 

پاسخ سوال 1 (روشن و خاموش)

 

پاسخ سوال 2 (ب.م.م و ک.م.م)

 

پاسخ سوال 3 (یک‌رقمی)

 

نکته: صورت سوال‌ها و همچنین پاسخ‌های خودتان را میتوانید در سایت کوئرا مشاهده کنید.

۰ نظر ۰۱ آذر ۰۱ ، ۱۳:۱۲
علی پیشگرد

از طریق لینک‌های زیر میتوانید کد سوالات تمرین را مشاهده کنید.

 

پاسخ سوال 1 (زمین فوتبال)

 

پاسخ سوال 2 (میانگین)

 

پاسخ سوال 3 (مثلث ستاره‌ای)

 

پاسخ سوال 4 (مثلث کارکتری)

 

پاسخ سوال 5 (حرف انگلیسی)

 

نکته: صورت سوال‌ها و همچنین پاسخ‌های خودتان را میتوانید در سایت کوئرا مشاهده کنید.

۰ نظر ۰۱ آذر ۰۱ ، ۱۲:۵۳
علی پیشگرد

از طریق لینک‌های زیر میتوانید کد سوالات تمرین را مشاهده کنید.

 

پاسخ سوال 1 (صف نانوایی)

 

پاسخ سوال 2 (دحلی تیزهوش در نانوایی)

 

پاسخ سوال 3 (محلی تیزهوش در نانوایی)

 

نکته: صورت سوال‌ها و همچنین پاسخ‌های خودتان را میتوانید در سایت کوئرا مشاهده کنید.

۰ نظر ۲۵ آبان ۰۱ ، ۰۰:۳۰
علی پیشگرد

از طریق لینک‌های زیر میتوانید کد سوالات تمرین را مشاهده کنید.

 

پاسخ سوال 1 (چندشنبه)

 

پاسخ سوال 2 (موجودی کارت)

 

پاسخ سوال 3 (نمره تیراندازی)

 

نکته: صورت سوال‌ها و همچنین پاسخ‌های خودتان را میتوانید در سایت کوئرا مشاهده کنید.

۰ نظر ۲۵ آبان ۰۱ ، ۰۰:۲۷
علی پیشگرد

از طریق لینک‌های زیر میتوانید کد سوالات تمرین را مشاهده کنید.

 

پاسخ سوال 1 (سلام دنیا!)

 

پاسخ سوال 2 (تب سنج خراب)

 

پاسخ سوال 3 (مجموع اعداد)

 

پاسخ سوال 4 (مربع)

 

نکته: صورت سوال‌ها و همچنین پاسخ‌های خودتان را میتوانید در سایت کوئرا مشاهده کنید.

۰ نظر ۲۴ آبان ۰۱ ، ۱۵:۳۰
علی پیشگرد

از طریق لینک‌های زیر میتوانید کد سوالات تمرین را مشاهده کنید.

 

پاسخ سوال 1 (جشن تولد در دحلی آباد)

 

پاسخ سوال 2 (بحران شمع در دحلی آباد)

 

پاسخ سوال 3 (تحریم شمع دحلی آباد)

 

نکته: صورت سوال‌ها و همچنین پاسخ‌های خودتان را میتوانید در سایت کوئرا مشاهده کنید.

۱ نظر ۲۴ آبان ۰۱ ، ۱۵:۰۳
علی پیشگرد

از طریق لینک‌های زیر میتوانید کد سوالات تمرین را مشاهده کنید.

 

پاسخ سوال 1 (صف نانوایی)

 

پاسخ سوال 2 (دحلی تیزهوش در نانوایی)

 

پاسخ سوال 3 (محلی تیزهوش در نانوایی)

 

نکته: صورت سوال‌ها و همچنین پاسخ‌های خودتان را میتوانید در سایت کوئرا مشاهده کنید.

۰ نظر ۲۴ آبان ۰۱ ، ۱۵:۰۲
علی پیشگرد

از طریق لینک‌های زیر میتوانید کد سوالات تمرین را مشاهده کنید.

 

پاسخ سوال 1 (بالن)

 

پاسخ سوال 2 (مثلث)

 

پاسخ سوال 3 (آهنگ)

 

نکته: صورت سوال‌ها و همچنین پاسخ‌های خودتان را میتوانید در سایت کوئرا مشاهده کنید.

 

۰ نظر ۲۴ آبان ۰۱ ، ۱۵:۰۱
علی پیشگرد

از طریق لینک‌های زیر میتوانید کد سوالات تمرین را مشاهده کنید.

 

پاسخ سوال 1 (چندشنبه)

 

پاسخ سوال 2 (موجودی کارت)

 

پاسخ سوال 3 (نمره تیراندازی)

 

نکته: صورت سوال‌ها و همچنین پاسخ‌های خودتان را میتوانید در سایت کوئرا مشاهده کنید.

۰ نظر ۲۴ آبان ۰۱ ، ۱۵:۰۰
علی پیشگرد