علامه حلی5

ُسازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، دبیرستان دوره اول علامه حلی5 تهران
ما این جاییم...
علامه حلی5

سمپادی‌های علامه حلی۵ تهران

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

تقویم میلادی

۸۶ مطلب توسط «علی پیشگرد» ثبت شده است

از طریق لینک‌های زیر میتوانید کد سوالات تمرین را مشاهده کنید.

 

پاسخ سوال 1 (جشن روز سمپاد)

 

پاسخ سوال 2 (بزرگ‌ترین عدد)

 

پاسخ سوال 3 (عدد سوپر اول)

 

پاسخ سوال 4 (شمع تولد)

 

پاسخ سوال 5 (مجموع ارقام)

 

نکته: صورت سوال‌ها و همچنین پاسخ‌های خودتان را میتوانید در سایت کوئرا مشاهده کنید.

۰ نظر ۱۹ خرداد ۰۳ ، ۱۰:۵۸
علی پیشگرد

از طریق لینک‌های زیر میتوانید کد سوالات تمرین را مشاهده کنید.

 

پاسخ سوال 1 (پیام تبریک)

 

پاسخ سوال 2 (بازی کلاه نمدی)

 

پاسخ سوال 3 (بازی مقسوم‌علیه های فرد)

 

پاسخ سوال 4 (شمع تولد)

 

پاسخ سوال 5 (بحران کمبود شمع)

 

پاسخ سوال 6 (بحران تحریم شمع)

 

نکته: صورت سوال‌ها و همچنین پاسخ‌های خودتان را میتوانید در سایت کوئرا مشاهده کنید.

۰ نظر ۱۹ خرداد ۰۳ ، ۱۰:۵۴
علی پیشگرد

از طریق لینک‌های زیر میتوانید کد سوالات تمرین را مشاهده کنید.

 

پاسخ سوال 0 (اوقات فراغت)

 

پاسخ سوال 1 (سکه)

 

پاسخ سوال 2 (سبزه)

 

پاسخ سوال 3 (سمنو)

 

پاسخ سوال 4 (سیر)

 

پاسخ سوال 5 (سماق)

 

پاسخ سوال 6 (سنجد)

 

پاسخ سوال 7 (سیب)

 

نکته: صورت سوال‌ها و همچنین پاسخ‌های خودتان را میتوانید در سایت کوئرا مشاهده کنید.

۰ نظر ۲۵ فروردين ۰۳ ، ۰۱:۰۷
علی پیشگرد

از طریق لینک‌های زیر میتوانید کد سوالات تمرین را مشاهده کنید.

 

پاسخ سوال 1 (لحظه تحویل سال)

 

پاسخ سوال 2 (تبدیل رشته‌ها)

 

پاسخ سوال 3 (یکی در میان)

 

پاسخ سوال 4 (میز گرد)

 

پاسخ سوال 5 (سفره ؟ سین)

 

پاسخ سوال 6 (دید و بازدید)

 

پاسخ سوال 7 (عیدی)

 

نکته: صورت سوال‌ها و همچنین پاسخ‌های خودتان را میتوانید در سایت کوئرا مشاهده کنید.

۰ نظر ۲۵ فروردين ۰۳ ، ۰۱:۰۲
علی پیشگرد

از طریق لینک‌های زیر میتوانید کد سوالات تمرین را مشاهده کنید.

 

پاسخ سوال 1 (پیام تبریک عید)

 

پاسخ سوال 2 (سکه)

 

پاسخ سوال 3 (سیب)

 

پاسخ سوال 4 (آینه)

 

پاسخ سوال 5 (تخم مرغ رنگی)

 

پاسخ سوال 6 (سنجد)

 

پاسخ سوال 7 (سمنو)

 

پاسخ سوال 8 (سبزه)

 

پاسخ سوال 9 (سماق)

 

پاسخ سوال 10 (سیر)

 

پاسخ سوال 11 (ماهی)

 

پاسخ سوال 12 (سفره هفت سین)

 

پاسخ سوال 13 (عیدی)

 

نکته: صورت سوال‌ها و همچنین پاسخ‌های خودتان را میتوانید در سایت کوئرا مشاهده کنید.

۰ نظر ۲۴ فروردين ۰۳ ، ۲۱:۰۴
علی پیشگرد

از طریق لینک‌های زیر میتوانید کد سوالات تمرین را مشاهده کنید.

 

پاسخ سوال 1 (همکاری حزب‌های انتخاب)

 

پاسخ سوال 2 (رقبا محلی)

 

نکته: صورت سوال‌ها و همچنین پاسخ‌های خودتان را میتوانید در سایت کوئرا مشاهده کنید.

۰ نظر ۱۴ فروردين ۰۳ ، ۰۰:۵۳
علی پیشگرد

از طریق لینک‌های زیر میتوانید کد سوالات تمرین را مشاهده کنید.

 

پاسخ سوال 1 (پالیندروم در حلی‌بتل)

 

پاسخ سوال 2 (اعداد فیثاغورثی حلی‌خدا)

 

پاسخ سوال 3 (کامل بودن در حلی‌بتل)

 

نکته: صورت سوال‌ها و همچنین پاسخ‌های خودتان را میتوانید در سایت کوئرا مشاهده کنید.

۰ نظر ۱۴ فروردين ۰۳ ، ۰۰:۵۰
علی پیشگرد

از طریق لینک‌های زیر میتوانید کد سوالات تمرین را مشاهده کنید.

 

پاسخ سوال 1 (بلیت خوش شانس)

 

پاسخ سوال 2 (درآمد کارکتر)

 

پاسخ سوال 3 (اسنپ برگشت)

 

نکته: صورت سوال‌ها و همچنین پاسخ‌های خودتان را میتوانید در سایت کوئرا مشاهده کنید.

۰ نظر ۱۳ فروردين ۰۳ ، ۲۰:۵۵
علی پیشگرد

از طریق لینک‌های زیر میتوانید کد سوالات تمرین را مشاهده کنید.

 

پاسخ سوال 1 (دو مثلث در پرچم)

 

پاسخ سوال 2 (لوزی در پرچم)

 

پاسخ سوال 3 (مربع در پرچم)

 

پاسخ سوال 4 (پرچم ایران)

 

نکته: صورت سوال‌ها و همچنین پاسخ‌های خودتان را میتوانید در سایت کوئرا مشاهده کنید.

۰ نظر ۱۳ فروردين ۰۳ ، ۲۰:۵۰
علی پیشگرد

از طریق لینک‌های زیر میتوانید کد سوالات تمرین را مشاهده کنید.

 

پاسخ سوال 1 (مهمانی دحلی)

 

پاسخ سوال 2 (خوراکی سالم)

 

پاسخ سوال 3 (سرگرمی قبل بازی)

 

نکته: صورت سوال‌ها و همچنین پاسخ‌های خودتان را میتوانید در سایت کوئرا مشاهده کنید.

۰ نظر ۱۳ فروردين ۰۳ ، ۲۰:۴۹
علی پیشگرد

از طریق لینک‌های زیر میتوانید کد سوالات تمرین را مشاهده کنید.

 

پاسخ سوال 1 (واج‌آرایی در حلی‌بتل)

 

پاسخ سوال 2 (جمله برعکس حلی‌خدا)

 

پاسخ سوال 3 (رمزگشایی در حلی‌بتل)

 

نکته: صورت سوال‌ها و همچنین پاسخ‌های خودتان را میتوانید در سایت کوئرا مشاهده کنید.

۰ نظر ۱۳ فروردين ۰۳ ، ۲۰:۴۶
علی پیشگرد

از طریق لینک‌های زیر میتوانید کد سوالات تمرین را مشاهده کنید.

 

پاسخ سوال 1 (اعداد فرد کوچک‌تر)

 

پاسخ سوال 2 (مقسوم علیه)

 

پاسخ سوال 3 (عدد اول)

 

پاسخ سوال 4 (ب.م.م)

 

نکته: صورت سوال‌ها و همچنین پاسخ‌های خودتان را میتوانید در سایت کوئرا مشاهده کنید.

۰ نظر ۰۹ فروردين ۰۳ ، ۱۳:۰۳
علی پیشگرد

از طریق لینک‌های زیر میتوانید کد سوالات تمرین را مشاهده کنید.

 

پاسخ سوال 1 (اعداد کوچک‌تر)

 

پاسخ سوال 2 (اعداد فرد کوچک‌تر)

 

پاسخ سوال 3 (اعداد زوج بینابینی)

 

پاسخ سوال 4 (اعلام نتیجه)

 

پاسخ سوال 5 (آزمون محاسبات)

 

نکته: صورت سوال‌ها و همچنین پاسخ‌های خودتان را میتوانید در سایت کوئرا مشاهده کنید.

۰ نظر ۰۹ فروردين ۰۳ ، ۱۲:۵۸
علی پیشگرد

از طریق لینک‌های زیر میتوانید کد سوالات تمرین را مشاهده کنید.

 

پاسخ سوال 1 (کیش با رخ)

 

پاسخ سوال 2 (سرسره خطرناک)

 

پاسخ سوال 3 (جزیره تنب متوسط)

 

نکته: صورت سوال‌ها و همچنین پاسخ‌های خودتان را میتوانید در سایت کوئرا مشاهده کنید.

۰ نظر ۰۹ فروردين ۰۳ ، ۱۲:۲۷
علی پیشگرد

از طریق لینک‌های زیر میتوانید کد سوالات تمرین را مشاهده کنید.

 

پاسخ سوال 1 (کدوم مثلثه؟!)

 

پاسخ سوال 2 (وااااای!)

 

پاسخ سوال 3 (بخش‌پذیری بر 3)

 

نکته: صورت سوال‌ها و همچنین پاسخ‌های خودتان را میتوانید در سایت کوئرا مشاهده کنید.

۰ نظر ۰۹ فروردين ۰۳ ، ۱۲:۲۴
علی پیشگرد