علامه حلی5

ُسازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، دبیرستان دوره اول علامه حلی5 تهران
ما این جاییم...
علامه حلی5

سمپادی‌های علامه حلی۵ تهران

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

تقویم میلادی

۴۰ مطلب توسط «سعید اشرفی» ثبت شده است

۰ نظر ۲۸ ارديبهشت ۰۱ ، ۱۱:۰۰
سعید اشرفی
۰ نظر ۲۴ ارديبهشت ۰۱ ، ۱۵:۱۸
سعید اشرفی
۰ نظر ۱۵ فروردين ۰۱ ، ۲۰:۱۶
سعید اشرفی
۰ نظر ۱۵ فروردين ۰۱ ، ۲۰:۱۵
سعید اشرفی
۰ نظر ۱۷ اسفند ۰۰ ، ۱۳:۰۴
سعید اشرفی
۰ نظر ۰۱ اسفند ۰۰ ، ۱۸:۳۹
سعید اشرفی
۱ نظر ۰۱ اسفند ۰۰ ، ۱۸:۳۷
سعید اشرفی
۰ نظر ۱۵ بهمن ۰۰ ، ۱۴:۳۶
سعید اشرفی
۰ نظر ۰۱ بهمن ۰۰ ، ۱۸:۳۷
سعید اشرفی
۰ نظر ۰۱ بهمن ۰۰ ، ۱۸:۳۶
سعید اشرفی
۱ نظر ۰۱ دی ۰۰ ، ۱۴:۴۹
سعید اشرفی
۱ نظر ۰۱ دی ۰۰ ، ۱۴:۴۷
سعید اشرفی
۰ نظر ۱۷ آذر ۰۰ ، ۱۴:۵۹
سعید اشرفی
۰ نظر ۱۵ آذر ۰۰ ، ۱۷:۳۶
سعید اشرفی

دریافت
نیازی به تحلیل سوالات در قالب تکلیف نیست و مسائل در کلاس به صورت گروهی بررسی خواهند شد.

۰ نظر ۲۹ آبان ۰۰ ، ۱۹:۰۱
سعید اشرفی