علامه حلی5

ُسازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، دبیرستان دوره اول علامه حلی5 تهران
ما این جاییم...
علامه حلی5

سمپادی‌های علامه حلی۵ تهران

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

تقویم میلادی

۱۳ مطلب توسط «سعید اشرفی» ثبت شده است

۰ نظر ۲۸ مهر ۰۰ ، ۲۰:۵۷
سعید اشرفی
۰ نظر ۲۲ مهر ۰۰ ، ۱۶:۴۱
سعید اشرفی
۰ نظر ۲۱ مهر ۰۰ ، ۱۵:۲۱
سعید اشرفی
۰ نظر ۲۱ مهر ۰۰ ، ۱۵:۲۰
سعید اشرفی
۰ نظر ۲۰ مهر ۰۰ ، ۱۳:۴۶
سعید اشرفی
۰ نظر ۲۰ مهر ۰۰ ، ۱۳:۴۴
سعید اشرفی
۰ نظر ۲۰ مهر ۰۰ ، ۱۳:۴۳
سعید اشرفی
۰ نظر ۱۸ مهر ۰۰ ، ۱۲:۵۷
سعید اشرفی

نمونه سوالات تشریحی فصل حرکت شناسی 
مباحث مسافت طی شده-جابه جایی-تندی متوسط-سرعت متوسطتکلیف فیزیک نهم-سوالات تشریحی فصل اول
عنوان: تکالیف فیزیک هفته دوم
 

۱ نظر ۱۴ مهر ۰۰ ، ۱۵:۴۶
سعید اشرفی

جزوه فیزیک پایه هشتم-فصل الکتریسیته-هفته دوم
عنوان: فصل الکتریسیته ساکن
توضیحات: مطالب تدریس شده در هفته دوم
 

۰ نظر ۱۴ مهر ۰۰ ، ۱۵:۴۱
سعید اشرفی
۰ نظر ۰۶ مهر ۰۰ ، ۲۲:۴۸
سعید اشرفی
۰ نظر ۰۶ مهر ۰۰ ، ۲۲:۴۶
سعید اشرفی
۰ نظر ۰۶ مهر ۰۰ ، ۲۲:۴۰
سعید اشرفی