علامه حلی5

ُسازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، دبیرستان دوره اول علامه حلی5 تهران
ما این جاییم...
علامه حلی5

سمپادی‌های علامه حلی۵ تهران

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

تقویم میلادی

آزمونک زبان انگلیسی شماره 3 - 19 آبان

پنجشنبه, ۲۶ آبان ۱۴۰۱، ۰۵:۱۵ ب.ظ

 

آزمونک های زبان انگلیسی تا پایان آزمون های میان ترم برگزار نمی شود.

 

روز پنج شنبه 17 آذر آزمون میان ترم زبان به صورت شفاهی برگزار خواهد شد.

 

 

پایه هفتم

 

سطح  A1      سطح  A2 

سطح  B1      سطح  B2 

سطح  C1         سطح  C2 

 

 

پایه هشتم

 

سطح  A1      سطح  A2 

سطح  B1      سطح  B2 

سطح  C1         سطح  C2 

 

پایه نهم

 

سطح  A1      سطح  A2 

سطح  B1      سطح  B2 

سطح  C1         سطح  C2 

 

 

۰۱/۰۸/۲۶