علامه حلی5

ُسازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، دبیرستان دوره اول علامه حلی5 تهران
ما این جاییم...
علامه حلی5

سمپادی‌های علامه حلی۵ تهران

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

تقویم میلادی

آزمون های آنلاین شنیداری / فیلم / درک مطلب

 

پاسخ نامه برای آزمون ها تعریف نشده

و نتایح آزمون بعدا اعلام می شود.

 

آزمون ها تا روز جمعه 7 بهمن فعال است.

 

 

آزمون آنلاین کتاب Fundamental A

 

آزمون آنلاین کتاب Fundamental B

 

آزمون آنلاین کتاب Top Notch 1B

 

آزمون آنلاین کتاب Top Notch 2B

 

آزمون آنلاین کتاب Top Notch 3B

 

آزمون آنلاین Summit 1A

 

 

۰۱/۱۱/۰۶
محسن مهدی زاده

زبان انگلیسی