علامه حلی5

ُسازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، دبیرستان دوره اول علامه حلی5 تهران
ما این جاییم...
علامه حلی5

سمپادی‌های علامه حلی۵ تهران

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

تقویم میلادی

  

امروز، روزِ توست...
امروز یک بهانه‌ست تا به تو یادآوری کنیم که برای ما خیلی مهمی...
امّا واقعیت اینه که هر روز، روزِ توست و تو آینده‌ی جهانِ ما هستی...
دانش‌آموز عزیزم، مرسی که هستی، روزت مبااارک... 😊