علامه حلی5

ُسازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، دبیرستان دوره اول علامه حلی5 تهران
ما این جاییم...
علامه حلی5

سمپادی‌های علامه حلی۵ تهران

طبقه بندی موضوعی

تقویم میلادی

فیزیک نهم - تمرین گشتاور

پنجشنبه, ۲۸ فروردين ۱۳۹۹، ۰۷:۰۳ ب.ظ

سلام
تمرین جدید با موضوع «گشتاور» به پیوست تقدیم می گردد smiley

 

دریافت

پاسخ صرفا از درگاه Quera :

 

https://quera.ir/course/assignments/16112/problems/53499

 

به این تمرین‏‏ ها نمره صفر تعلق می­گیرد :

تمرین‏‏ های تایپ شده،

تمرین‏‏ هایی که با فرمتی غیر از PDF ارسال شوند،

تمرین‏‏ هایی که تصویر آن ها عمودی نباشد،

تمرین‏‏ هاایی که روی تمام برگه­‌ها نام و نام­‌خانوادگی فرد نوشته نشده باشد،

تمرین‏‏ هایی که فقط دارای جواب آخر باشند و توضیح کامل نوشته نشده باشد،

تمرین‏‏ هایی که خط آن ناخوانا یا بدخط یا کثیف باشند،

تمرین‏‏ هایی که تصویر آنها واضح نباشد،

تمرین‏‏ هایی که بخشی از صفحه کاغذ درون عکس نیفتاده باشد، تمرین‏‏ هایی که به مقصدی غیر از Quera ارسال شوند.